Privacy Verklaring Your Sacred Yourney

Bedrijfsgegevens

Your Sacred Journey is gevestigd op: Vriezenveenseweg 56, 7602AJ te Almelo KVK nummer: 89044592
Contactgegevens: info@doortos.nl
Telefoonnummer: 0643032683

BTW NL004688493B91
Rekeningnummer NL84ASNB8832992698 tnv Your Sacred Journey

Het bedrijf YSJ (Your Sacred Journey) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens
YSJ verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten en/ of omdat je deze gegevens zelf aan YSJ verstrekt. Hieronder een overzicht van persoonsgegevens die YSJ verwerkt:
-Voor -en achternaam
-Adresgegevens
-Telefoonnummer
-E- mailadres
-Gegevens over jouw activiteiten op de website van YSJ
-Bankrekeningnummer
-Foto

Bijzondere/ gevoelige persoonsgegevens
Deze website en/ of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Er kan echter niet gecontroleerd worden of een bezoeker ouder is dan 16. Er wordt aangeraden om ouders betrokken te laten zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er geen gegevens worden verzameld over kinderen zonder ouderlijke toestemming. Mocht het toch zo zijn dat YSJ persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met YSJ via info@doortos.nl, dan zal deze informatie direct worden verwijderd. Foto’s worden alleen gebruikt bij een Luisterkind afstemming en gaat altijd in samenspraak met de aanvrager en worden max 3 maanden bewaard.

Doel
Met welk doel en op basis van welke grondslag worden door YSJ persoonsgegevens verwerkt?

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van nieuwsbrieven
 • Communicatie via email, whatsapp, bellen indien dit nodig is om de dienst goed tekunnen uitvoeren
 • Voor het informeren over wijzigingen van diensten
 • Voor de uitvoering van diensten
 • Voor wettelijke verplichtingen zoals aan BelastingdienstGeautomatiseerde besluitvorming
  Ik neem niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke)gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierbij om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

  Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard
  Deze worden bewaard zolang het nodig is om te voldoen aan het doeleinde waarvoor ik deze verzamel tenzij de wetgeving mij anders verplicht. Dit betekent dat YSJ jouw persoonlijke gegevens gedurende langere tijd zorgvuldig zal behouden, ten minste 5 jaar.
  Uitzondering hierop is:
  -Hulpvraag
  -Luisterkind afstemming
  -foto
  Hiervoor geld een termijn van 3 maanden. Jaarlijks schoon ik mijn database op.

  Delen van persoonsgegevens met derden

YSJ verkoopt persoonsgegevens niet aan derden zal deze uitsluitend verstrekken indien nodig is voor de uitvoering van overeenkomsten met aanvrager of om te voldoen aan de wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van YSJ , sluit ik een bewerkersovereenkomst, om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiligen en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. YSJ blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

Nieuwsbrieven

Cookies, of vergelijkbare technieken, die YSJ gebruikt
YSJ maakt bij het gebruik van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. YSJ gebruikt cookies om de werking van de website te beïnvloeden en om resultaten bij te houden. Deze cookies kan men uitzetten via de browser van jouw computer, maar dan werkt de website niet optimaal.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik over jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt je verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens sturen naar info@doortos.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vraag ik een kopie ID-bewijs mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, strook met nummers onderaan je paspoort) en BSN nummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken op je verzoek.

Bescherming persoonsgegevens
YSJ neemt de bescherming van persoonsgegevens heel serieus en neemt passende maatregelen om. Misbruik, verlies onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op viainfo@doortos.nl.

Facebook
Op deze website is functionaliteit opgenomen om webpagina’s te kunnen delen of promoten op facebook. Deze knoppen worden gerealiseerd door broncode die wordt aangeleverd door Facebook. Deze broncode schrijft onder meer een cookie (zie boven). Lees de privacyverklaring van Facebook, deze kunnen regelmatig wijzigen, om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze broncode verwerken.

Links
Op de website kan je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten www.yoursacredjourney.nl om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijst YSJ hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Diversen
Ik behoud mij het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd.